Sera Kurulumu ve Kiralama

Ruby Sera Tasarımı

Ruby Tarım sera üretiminde en optimum faydayı sağlayacak teknolojik sera sistemleri üretir. Sistemimiz uzun ömürlü olmasının yanı sıra, sağlıklı ve başarılı bir üretim için en uygun iklim ve konfor koşullarının sağlanması ve kolay kontrol edilebilmesine yönelik özelliklere sahiptir.

En sağlıklı üretim koşullarının oluşturulması için çevre, ısı ortalamaları, su analizi gibi faktörler dikkate alınarak sera tasarımı projelendirilir.

Altyapı Uygunluğu

Projenin en doğru sonuçları verebilmesi için altyapı ve zemin üretim için en uygun şekilde düzenlenmelidir.

Arazinin GPS ölçümleri verilerine dayanarak şekillenen proje ile eğim hassas bir şekilde hesaplanıp gerekli düzenlemeler yapılır.   

Havalandırma Sistemleri

Bitkilerin yetişmesi için en doğru konumlandırılmış havalandırma tünelleri istendiğinde otomasyon sistemi ile kontrol edilebilir olarak hazırlanmaktadır.

Isı ve Gölge Perdesi Sistemi

Perdesi sisteminin kurulumundaki amaç̧ sera içerisindeki ortam sıcaklığının kontrolü̈ ve gölgeleme oranına göre ışık dengesi sağlamaktır.  Projenin bölgesine göre bu sistem de farklılık gösterebilir.

Sulama, Gübreleme ve İklimlendirme Sistemleri

Sulama gübreleme otomasyonları ve iklim kontrol otomasyonları kurulacak sera için en önemli kontrol üniteleridir.

Sulama ve gübreleme otomasyon ürünleri topraksız tarım uygulamalarda yatırımınızın karşılığını tam anlamıyla almanızı sağlar. Zamana miktara veya nem durumuna göre planlanan sulama ve gübreleme programları, bitkinizin ihtiyacını tam olarak, eksiksiz ve zamanında almasını sağlar.

Ürün Yetiştirme

Cocopeat

Cocopeat ya da kokopit, büyük Hindistan cevizi kabuğunun dış hasırı lifinden elde edilen yan üründür. Tamamen doğal bir üründür ve doğada biyolojik olarak ayrışıp yok olabilir. Bu yönü ile çevreci ve doğayı koruyan bir üründür. Seralarda ürün yetiştirme için bu kokopitler kullanılmaktadır.

Serada kullanılacak kokopit sayısı seranın projelendirmesi ile değişiklik göstermektedir.

Çilek Fidesi

Çilek de şoklu(frigo), tüplü ve taze fide olarak üretim yapılır. Şoklu fide soğuklanma ihtiyacını fideliklerde karşılamış, vegatatif gelişmesi durmuş -2 C derecede soğuk hava tesislerinde muhafaza edilen fidedir. Fidelik rakımı 700-1100m ve üzerinde ise Kasım-Aralık aylarında alçak rakımlarda ise Aralık-Şubat aylarında fidelikten sökülerek soğuk hava depolarında muhafaza edilir. Şoklu fideler Ağustos-Eylül ayının ilk haftası arasında dikimi yapılır. Fide dikimi ve üretim sezonu proje bölgesine göre farklılıklar göstermektedir.

Örneğin Antalya Merkez’de Eylül ayında fide dikimi yapılırken, yüksek rakımlı Korkuteli seralarımızda ilk bahar ayında bu işlem yapılmaktadır.

Bitki Yetiştirme Oluğu:

Askılı sistemlerin kullanımı topraksız kültür yetiştirme sistemlerine doğru olan eğilime uyum sağlar ve birçok avantajı vardır: Drenaj suyu ve gübreler stoklanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her bitki için aynı su dağılımı sağlanır Ürünler için optimum hava dolaşımı sağlanır. Ürün büyümesinin kontrolü daha sağlıklı gözlemlenir.

Bitki yetiştirme olukları projenin durumuna göre genişliği, yüksekliği, drenaj derinliği ve uzunluğu ayarlanmaktadır. Eğimi de %1 veya %1,5 olarak tasarlanmaktadır.